Radionice

Povijesna radionica učenika OŠ ''Antun Mihanović'' Sl. Brod

Povijesna radionica učenika OŠ ''Antun Mihanović'' Sl. Brod Povijesna radionica učenika OŠ ''Antun Mihanović'' Sl. Brod SLAVONSKI BROD - U petak, 16. ožujka, u izložbenom prostoru DASB-a održana je povijesna radionica za učenike dvaju trećih razreda Osnovne škole ''Antun Mihanović'' iz Slavonskog Broda. Učenici su ovom prigodom izrađivali povijesne mape na temu poznatih osoba koje su ostavile traga u kulturnoj povijesti Slavonskog Broda. Učenici su se upoznali sa radom književnika Dragutina Tadijanovića, književnika Huge Badalića, franjevca Ivana Velikanovića, obrtnika (tiskar) Vilima Buka, obrtnika (draguljar, graver i urar) i slikara Dragutina Schwendemana, osnivača muzeja u Brodu Julija Hofmana i franjevca Kamila Kolba. Nakon izrade povijesnih mapa prezentirali su svoj rad.