Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Ponedjeljak, 26. listopad 2020.
Croatian English

Popisi javnog arhivskog gradiva nastalog do 1990.

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do kraja 1990. godine

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.). Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva. Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do kraja 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Slavonskom Brodu, dostupna je u nastavku. Evidencija će se dopunjavati, prema dinamici zaprimanja popisa od preostalih stvaratelja i imatelja iz članka 21.a stavka 1. Zakona.

 

R.br. Imatelj Gradivo stvaratelja iz čl. 21a Zakona, NN 46/2017. Vrijeme nastanka gradiva Količina u d/m (cca) Poveznica na popis gradiva (pdf)
 1. Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški Općinski sud u Novoj Gradiški  1933.-1990. 15,6 Općinski sud u Slavonskom Brodu, stalna služba u Novoj Gradiški 
2. Općinski sud u Slavonskom Brodu Općinski sud u Slavonskom Brodu 1933.-1990. 31,4 Općinski sud u Slavonskom Brodu
3. Odgojni zavod u Požegi Odgojni zavod u Požegi 1945.-1990. 2  Odgojni zavod u Požegi
4. Prekršajni sud u Slavonskom Brodu Općinski sudac za prekršaje Slavonski Brod 1970.-1990. 2,87 Prekršajni sud Slavonski Brod
5. Prekršajni sud u Slavonskom Brodu Općinski sudac za prekršaje Nova Gradiška 1970.-1990. 2,08 Prekršajni sud Slavonski Brod 
6. Općinski sud u Požegi Općinski sud u Slavonskoj Požegi 1800.-1990. 337,07

Općinski sud u Požegi

7. Općinsko državno odvjetništvo u Požegi Općinsko javno tužilaštvo u Slavonskoj Požegi 1956.-1990. 5,4 Općinsko državno odvjetništvo u Požegi
8. Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji Skupština općine Slavonska Požega 1945.-1990. 100 Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji
9. Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Ispostava Pakrac Skupština općine Pakrac 1968.-1990. 30 Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Ispostava Pakrac
10. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji Skupština općine Slavonski Brod 1970.-1990. 59  Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
11.  Brodsko-posavska županija Skupština općine Slavonski Brod 1958.-1990. 163,39 Brodsko-posavska županija
12. Kaznionica i zatvor u Požegi Kaznionica i zatvor u Požegi 1945.-1990. 90  Kaznionica i zatvor u Požegi
13. Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu Općinsko javno tužilaštvo u Slavonskom Brodu 1945.-1990. 20,19 Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu 
14. MUP RH, Policijska uprava Požeško-slavonska MUP SR Hrvatske, Općinski sekretarijat unutrašnjih poslova Slavonska Požega 1945.-1990. 180 MUP RH, Policijska uprava Požeško-slavonska
      UKUPNO 1039,00   

 

 

 

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica Popisi javnog gradiva do 1990.