Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Utorak, 1. prosinac 2020.
Croatian English

Odjel u Požegi

Odjel u Pozegi

 

U razdoblju od 1. svibnja 1961. do 1. siječnja 1967. godine Sabirni centar u Slavonskoj Požegi djeluje kao Historijski arhiv. Ponovno je pripojen Historijskom arhivu u Slavonskom Brodu rješenjem Skupštine općine Požega br. 07/1-9266/1 od 17. prosinca 1966.  Ukidanjem Narodnog odbora kotara Slavonski Brod 1962. pravo osnivača prenijeto je na Skupštinu općine Slavonski Brod, dok su  Skupštine općina Nova Gradiška i Slavonska Požega bile njegovi suosnivači. Na zahtjev bivše Skupštine općine Pakrac i uz suglasnost Sabora Republike Hrvatske Historijski arhiv u Slavonskome Brodu svoju je nadležnost u obavljanju arhivske službe proširio 1. srpnja 1967. godine i na područje Općine Pakrac koja je dotada potpadala pod nadležnost Historijskog arhiva u Bjelovaru.

Odjel u Požegi ima 363 arhivska fonda i zbirki sa 962,69 d/m arhivskog gradiva. Na području Požeško-slavonske županije Arhiv vrši nadzor nad 140 stvaratelja i 135 imatelja arhivskog i registraturnog gradiva s ukupno 4.490 d/m gradiva.

Unatoč višekratnih pokušaja da Požega dobije samostalnu arhivsku ustanovu i da se osiguraju primjereni prostori za zaštitu arhivskoga gradiva još uvijek je arhivsko gradivo Odjela u Požegi smješteno u privremenim, većim dijelom potpuno neprikladnim prostorima. Rješavanje ovoga problema, nažalost,  nije naišlo na razumijevanje tamošnjih lokalnih vlasti, što začuđuje s obzirom na povijesno značenje koje je Požega imala u prošlosti kao slobodni kraljevski grad i kao sjedište poznate Županije. Nadamo se kako će Odjel u Požegi uskoro i dobiti primjereni prostor za rad jer su to građani ovoga grada i županije već odavno zaslužili.

Kontakt:
Državni arhiv u Slavonskom Brodu - Odjel u Požegi
34000 Požega, Županijska 13
Tel. 034 272 695

IZLOŽBE U POŽEGI

OBAVIJESNA POMAGALA U POŽEGI

PREGLED FONDOVA I ZBIRKI POŽEGA

PREGLED MATIČNIH KNJIGA (POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA)

Nalazite se ovdje: Naslovnica Odjel u Požegi