Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Utorak, 1. prosinac 2020.
Croatian English

PA240091 760 x 535

POPIS OBAVIJESNIH POMAGALA DRŽAVNOG ARHIVA U SLAVONSKOM BRODU (ZA FONDOVE I ZBIRKE KOJE SE NALAZE NA LOKACIJI U SLAVONSKOM BRODU) - odabirom fonda otvara se obavijesno pomagalo u pdf formatu

 

        PREGLED FONDOVA I ZBIRKI U DASB-u (2020.)

 

 1. CENTAR ZA KULTURU MIRA I LJUDSKA PRAVA „LICE MIRA" SLAVONSKI BROD, 1998. – 2001.
 2. CENTAR ZA POVIJEST SLAVONIJE I BARANJE U SLAV. BRODU (1961.-1991.) 
 3. CENTAR ZA RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE SLAVONSKI BROD (1964.-1993.)
 4. CENTRALNA ŠKOLA ZA UČENIKE U PRIVREDI SLAVONSKI BROD (1956.-1962.) 
 5. DOM NARODNOG ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD (1952.-1956.)
 6. DRUŠTVENI FOND ZA ŠKOLSTVO SLAVONSKI BROD (1965.-1966.) 
 7. DRUŠTVENI FOND ZA UNAPREĐENJE KULTURNIH DJELATNOSTI OPĆINE SLAV. BROD  (1968.-1971.) 
 8. DRVNA INDUSTRIJA ''SLAVONIJA'' SLAVONSKI BROD (1945.-1992.) 
 9. FOND ZA IZGRADNJU GIMNAZIJE I KIRURGIJE U SLAV. BRODU (1974.-1975.) 
 10. FOND ZA NEPOSREDNU DJEČJU ZAŠTITU (1973.-1975.) 
 11. FOND UDRUŽ. RADA ZA INVEST. U OBJEKTE USMJ. OBRAZOVANJA  (1977.-1989.) 
 12. GRADSKI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE / SAVEZA KOMUNISTA HRVATSKE SLAVONSKI BROD
  1945. – 1955.
 13. GRADSKO POGLAVARSTVO BROD NA SAVI (1881.-1945.), 1. DIO 
 14. GRADSKO POGLAVARSTVO BROD NA SAVI (1881.-1945.), 2. DIO 
 15. GRADSKO POGLAVARSTVO BROD NA SAVI (1881.-1945.), 3. DIO 
 16. GRADSKO TRGOVAČKO PODUZEĆE ''GRANAP'' SLAVONSKI BROD (1946.-1954.)
 17. GRAĐEVINSKO PODUZEĆE ''IZGRADNJA'' SLAVONSKI BROD (1945.-1969.) 
 18. HRVATSKI BLOK-POKRET ZA MOD. HRVATSKU, SLAV. BROD (2002.-2007.) 
 19. HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO ''DAVOR'' SLAVONSKI BROD (1871.-1948.) 
 20. INDUSTRIJA ''ĐURO ĐAKOVIĆ'' SLAVONSKI BROD (1945.-1982.) 
 21. INDUSTRIJA ''SLAVONSKI PARTIZAN" SLAVONSKI BROD (1945.-1959.) 
 22. ''KNJIGOVODSTVENI SERVIS"  SLAVONSKI BROD 1953.-1960. 
 23. ''KOMUNALAC" KOMUNALNO PODUZEĆE SLAVONSKI BROD (1948.-1958.) 
 24. KOTARSKA UGOSTITELJSKA KOMORA SLAVONSKI BROD (1958.-1962.) 
 25. KOTARSKI KOMITET NARODNE OMLADINE HRVATSKE SLAV. BROD (1950.-1962.) 
 26. KOTARSKI NARODNI ODBOR ANDRIJEVCI (1945.) 
 27. KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR SLAVONSKI BROD (1943.-1945.) 
 28. KOTARSKI ODBOR SSRN HRVATSKE SLAVONSKI BROD (1947.-1962.) 
 29. KOTARSKI UGLJENOKOP SIBINJ (1949.-1950.) 
 30. KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST U GARČINU (1881.-1886.) 
 31. KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST U ORIOVCU (1881.-1886.) 
 32. KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST U BRODU NA SAVI (1881.-1918.) 
 33. MEDICINSKI CENTAR SLAVONSKI BROD (1957-1975)
 34. MJESNA ZAJEDNICA BRODSKI STUPNIK (1973.-1993.) 
 35. MJESNA ZAJEDNICA „SAVSKA OBALA" SLAVONSKI BROD (1968.-1974.) 
 36. MJESNA ZAJEDNICA STARI SLATINIK (1987.-1993.) 
 37. MJESNA ZAJEDNICA TRNJANI (1977.-1991.) 
 38. MJESNI NARODNI ODBOR BERAVCI (1948.-1952.) 
 39. MJESNI NARODNI ODBOR BRODSKI VAROŠ (1945.-1952.) 
 40. MJESNI NARODNI ODBOR BUDAINKA (1945.-1952.) 
 41. MJESNI NARODNI ODBOR BUKOVLJE (1947.-1952.) 
 42. MJESNI NARODNI ODBOR ČAJKOVCI (1947.-1951.) 
 43. MJESNI NARODNI ODBOR DIVOŠEVCI (1948.-1952.) 
 44. MJESNI NARODNI ODBOR GORNJA VRBA (1948.-1952.) 
 45. MJESNI NARODNI ODBOR JARUGE (1945.-1950.) 
 46. MJESNI NARODNI ODBOR NOVI GRAD (1945.-1947.) 
 47. MJESNI NARODNI ODBOR PRNJAVOR (1945.-1950.) 
 48. MJESNI NARODNI ODBOR SIBINJ (1945.-1953.) 
 49. MJESNI NARODNI ODBOR SIKIREVCI (1945.-1952.) 
 50. MJESNI NARODNI ODBOR SLOBODNICA (1947.-1949.) 
 51. MJESNI NARODNI ODBOR STRIZIVOJNA (1946.-1952.) 
 52. MJESNI NARODNI ODBOR ŠAMAC (1948.-1951.) 
 53. MJESNI NARODNI ODBOR VELIKA KOPANICA (1945.-1952.) 
 54. MJESNI NARODNI ODBOR VRPOLJE (1948.-1952.) 
 55. MJESNI ODBOR NARODNE FRONTE PODVINJE (1945.-1948.) 
 56. MUZEJ RADNIČKOG I NOP-A ZA SLAVONIJU I BARANJU (1961.-1990.) 
 57. NARODNI ODBOR GRADA SLAVONSKOGA BRODA (1945.-1952.) 
 58. NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE SLAVONSKI BROD (1952.-1955.) 
 59. NARODNI ODBOR OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI (1952.-1962.) 
 60. NARODNI ODBOR OPĆINE PODCRKAVLJE (1952.-1953.) 
 61. NARODNI ODBOR OPĆINE SLAVONSKI BROD–VANJSKI (1952.-1955.) 
 62. NARODNI ODBOR OPĆINE SIBINJ (1953.-1955.) 
 63. NARODNI ODBOR OPĆINE SIKIREVCI (1952.-1955.) 
 64. NARODNI ODBOR OPĆINE SLAVONSKI BROD (1955.-1962.) 
 65. NARODNI ODBOR OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC (1952.-1960.) 
 66. NARODNI ODBOR OPĆINE SVILAJ (1952.-1955.) 
 67. NARODNI ODBOR OPĆINE TRNJANI (1955.-1960.) 
 68. NARODNI ODBOR OPĆINE VELIKA KOPANICA (1952.-1955.) 
 69. NARODNI ODBOR OPĆINE VRPOLJE (1952.-1962.) 
 70. OBITELJSKI FOND JANOŠ SLAVONSKI BROD (1912.-1971.) 
 71. OBITELJSKI FOND UIDL SLAVONSKI BROD (1853.-1997.) 
 72. OBITELJSKI ARHIV BRLIĆ (1730.-2000.) 
 73. OBRTNIČKI ZBOR SLAVONSKI BROD (1909.-1952.)
 74. ODBOR ZA HUMANITARNU POMOĆ OPĆINE SLAV. BROD (1991.-1995.) 
 75. OKRUŽNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR SLAVONSKI BROD (1943.-1945.) 
 76. OKRUŽNI ODBOR NARODNE FRONTE HRVATSKE SLAVONSKI BROD (1947.-1949.) 
 77. OKRUŽNI SUD SLAVONSKI BROD (1945.-1949.) 
 78. OOUR "VODOPRIVREDA" SLAVONSKI BROD (1962.-1984.) 
 79. OPĆINA STRIZIVOJNA (1943.) 
 80. OPĆINA SVILAJ (1918.-1941.) 
 81. OPĆINA VELIKA KOPANICA (1918.-1940.) 
 82. OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ŠUŠNJEVCI (1944.-1945.) 
 83. OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR TRNJANI (1944.-1945.) 
 84. OPĆINSKI ODBOR SSRN BRODSKI STUPNIK (1959.-1960.) 
 85. OPĆINSKI ODBOR SSRN DONJI ANDRIJEVCI (1959.-1960.) 
 86. OPĆINSKI ODBOR SSRN LUŽANI (1953.-1959.) 
 87. OPĆINSKI ODBOR SSRN SLAVONSKI BROD (1955.-1966.) 
 88. OPĆINSKI ODBOR SSRN VRPOLJE (1952.-1962.) 
 89. OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (1945.-1975.)
 90. OSNOVNA ŠKOLA ''ĐURO ĐAKOVIĆ'' BRODSKI VAROŠ (1869.-1989.) 
 91. OSNOVNA ŠKOLA BABINA GREDA (1927.-1944.) 
 92. OSNOVNA ŠKOLA BANOVCI (1884.-1946.) 
 93. OSNOVNA ŠKOLA BEBRINA (1883.-1977.) 
 94. OSNOVNA ŠKOLA BERAVCI (1830.-1960.) 
 95. OSNOVNA ŠKOLA CIGLENIK (1893.-1960.) 
 96. OSNOVNA ŠKOLA ČAJKOVCI (1875.-1975.) 
 97. OSNOVNA ŠKOLA DONJA BEBRINA (1866.-1960.) 
 98. OSNOVNA ŠKOLA DONJI ANDRIJEVCI (1890.-1962.) 
 99. OSNOVNA ŠKOLA DUBOČAC (1886.-1958.) 
 100. OSNOVNA ŠKOLA GARČIN (1889.-1961.) 
 101. OSNOVNA ŠKOLA GORNJA BEBRINA (1890.-1961.) 
 102. OSNOVNA ŠKOLA GORNJI ANDRIJEVCI (1919.-1961.) 
 103. OSNOVNA ŠKOLA GRIŽIĆI (1913.-1962.) 
 104. OSNOVNA ŠKOLA GUNDINCI (1871.-1960.) 
 105. OSNOVNA ŠKOLA JARUGE (1880.-1960.) 
 106. OSNOVNA ŠKOLA KANIŽA (1860.-1949.) 
 107. OSNOVNA ŠKOLA KLAKAR (1860.-1961.) 
 108. OSNOVNA ŠKOLA KLOKOČEVIK (1945.-1960.) 
 109. OSNOVNA ŠKOLA KORDUŠEVCI (1945.-1960.) 
 110. OSNOVNA ŠKOLA STUPNIČKI KUTI (1899.-1942.) 
 111. OSNOVNA ŠKOLA LOVČIĆ (1895.-1962.) 
 112. OSNOVNA ŠKOLA MALA KOPANICA (1913.-1968.) 
 113. OSNOVNA ŠKOLA NOVI GRAD (1856.-1960.) 
 114. OSNOVNA ŠKOLA ODVORCI (1888.-1972.) 
 115. OSNOVNA ŠKOLA ORIOVAC (1869.-1984.) 
 116. OSNOVNA ŠKOLA PODVINJE (1890.-1965.) 
 117. OSNOVNA ŠKOLA RAVAN (1923.-1962.) 
 118. OSNOVNA ŠKOLA SIBINJ (1879.-1962.) 
 119. OSNOVNA ŠKOLA SIKIREVCI (1831.-1960.) 
 120. OSNOVNA ŠKOLA VRPOLJE (1898.-1962.) 
 121. OSNOVNA ŠKOLA ZADUBRAVLJE (1892.-1956.) 
 122. OSNOVNA ŠKOLA ŽIVIKE (1883.-1960.) 
 123. OSOBNI FOND - BRKIĆ ZVONKO  (1912.-1977.) 
 124. OSOBNI FOND - DIMITROVIĆ DEZIDERIJ  (1931.-2006.) 
 125. OSOBNI FOND - ŠPORER ZLATKO (1917.-1969.) 
 126. POLJOPRIVREDNO DOBRO ''HRANA'' (1948.-1961.) 
 127. RADNA ZAJEDNICA STRUČNE SLUŽBE SIZ-A DRUŠT. DJELAT. (1977.-1990.) 
 128. RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA-IZVRŠNI SAVJET PODRAVSKA SLATINA (1992.-1995.) 
 129. RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA-KLUB INTELEKTUALACA ZAPADNE SLAVONIJE (1993.)
 130. RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA-KOMESARIJAT ZA IZBJEGLICE-POVJERENIŠTVO ZAPADNE SLAVONIJE OKUČANI (1992.-1995.)
 131. RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA-OBLASNO VIJEĆE OKUČANI (1992.-1995.)
 132. RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA-OPĆINSKI SUD U OKUČANIMA (1991.-1995.)
 133. RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA-OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO OKUČANI (1991.-1995.)
 134. RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA SRPSKI RADIO OKUČANI (1992.-1995.)
 135. SAMOUPRAVNI FOND UDRUŽENOG RADA ZA INVESTICIJE U OBJEKTE USMJERENOG OBRAZOVANJA SLAV. BROD (1977.-1983.) 
 136. SANITARNO-EPIDEMIOLOŠKA STANICA SLAVONSKI BROD (1947.-1952.)
 137. SAVEZ AMATERSKIH KUD-OVA OPĆINE SLAVONSKI BROD (1980.-1991.) 
 138. SIZ DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOL. UZRASTA OPĆINE (1975.-1990.) 
 139. SIZ FIZIČKE I TEHNIČKE KULTURE OPĆINE SLAVONSKI BROD (1975.-1990.) 
 140. SIZ KULTURE OPĆINE SLAVONSKI BROD (1975.-1990.) 
 141. SIZ ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA OPĆINE SLAV. BROD (1975.-1990.) 
 142. SIZ ZA UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD OPĆINE SLAV. BROD (1975.-1984.) 
 143. SEKCIJA ZA ODRŽAVANJE PRUGA SLAVONSKI BROD (1895.-1946.) 
 144. SERVISNA RADIONICA ŽELJEZNICE SLAVONSKI BROD (1946.-1951.) 
 145. ŠKOLA ZA UČENIKE U PRIVREDI (OBRTNIČKA ŠKOLA) SLAV. BROD (1886.-1979.) 
 146. TVORNICA ''KOVINA'' D.D.SLAVONSKI BROD (1923.-1947.) 
 147. TVORNICA VAGONA, STROJEVA I MOSTOVA d.d. BROD NA SAVI (1921.-1945.) 
 148. UPRAVA DRŽAVNIH STAMBENIH ZGRADA "DOM" SLAV. BROD(1947.-1951.) 
 149. UPRAVNA OPĆINA ŠAMAC (1909.-1914.) 
 150. ''VINO VOĆE'' ZADRUŽNO PODUZEĆE SLAVONSKI BROD (1953.-1958.) 
 151. VODNA ZAJEDNICA ''JELAS-CRNAC POLJE'' SLAVONSKI BROD (1953.-1956.) 
 152. VODNA ZAJEDNICA JELAS POLJE SLAVONSKI BROD (1957.-1967.) 
 153. VODOGRAĐEVNA UPRAVA SLAVONSKI BROD (1881.-1947.) 
 154. VODOPRIVREDNI ODJELJAK SLAVONSKI BROD (1951.-1962.) 
 155. ZADRUGA „JEDINSTVO" SLAVONSKI BROD (1945.-1950.) 
 156. ZAJEDNICA OBRAZOVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE SLAV. BROD (1967.-1969.) 
 157. ZAJEDNICA UDRUGA OBITELJI BRANIT. POGIN. I NESTALIH (1995.-2005.) 
 158. ZAJEDNICA USMJERENOG OBRAZOVANJA OPĆINE SLAV. BROD (1984.-1990.) 
 159. ZAJEDNICA ZA FINANCIRANJE KULT. DJELATNOSTI SLAV. BROD (1971.-1975.) 
 160. ZAJEDNICA ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA (1967.-1975.) 
 161. ZBIRKA MAT. KNJIGA I PARICA MAT. KNJIGA RIMOKATOLIČKIH ŽUPA BPŽ (1725.-1945.) 
 162. ZBIRKA MAT. KNJIGA I PARICA MAT. KNJIGA PRAVOSLAVNIH PAROHIJA BPŽ (1778.-1991.) 
 163. ZBIRKA PARICA MATIČNIH KNJIGA GRKOKATOLIČKIH ŽUPA BPŽ (1884.-1942.) 
 164. ŽIDOVSKA BOGOŠTOVNA OPĆINA SLAV. BROD - MATIČNE KNJIGE I PARICE MATIČNIH KNJIGA ŽIDOVSKE VJEROISPOVIJESTI (1820.-1940.) 
 165. ŽUPNI URED EVANGELIČKO-AUGSBURŠKE CRKV. OPĆINE U SLAV. BRODU - PARICE MATIČNIH KNJIGA ŽUPE SLAVONSKI BROD (1942.-1943.) 
Nalazite se ovdje: Naslovnica Obavijesna pomagala Obavijesna pomagala (Slavonski Brod)