Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Petak, 23. listopad 2020.
Croatian English

Nadležnost arhiva

Odlukom o određivanju područja na kojima arhivi vrše arhivsku službu (NN 28/1963. od 7. lipnja) utvrđeno je područje mjerodavnosti tadašnjeg Historijskoga arhiva u Slavonskome Brodu na području općina Nova Gradiška, Slavonski Brod s posebnim odjeljenjem u Slavonskoj Požegi ali u stvarnosti od 1961. do 1967. Požega ima samostalni arhiv. Na zahtjev bivše Skupštine općine Pakrac i uz suglasnost Sabora Republike Hrvatske Historijski arhiv Slavonski Brod svoju je teritorijalnu nadležnost s 1. srpnja 1967. proširio i na područje Općine Pakrac. Nakon 1967. godine se teritorijalna nadležnost arhiva nije mijenjala osim što je to područje do danas bilo nekoliko puta različito administrativno uređivano. Konačno, novim teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske temeljenom na Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 90/1992. i NN br. 10/1997) Arhiv svoju nadležnost proteže na područje Brodsko – posavske županije i Požeško – slavonske županije.

Na tome području sukladno čl. 41, st. 2. Zakona o arhivskoj djelatnosti i arhivima (NN 105/1997) područni državni arhiv u Slavonskom Brodu vrši nadzor nad pismohranama i poduzima zakonske mjere za zaštitu te preuzimanje arhivskoga gradiva koje nastaje djelatnošću državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi koje obavljaju djelatnost na području djelovanja toga Arhiva.

karta bpz 558 x 236

U sjedištu Arhiva u Slavonskom Brodu dostupno je korisnicima arhivsko gradivo s područja grada Slavonskog Broda i općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje. Na tome području središnjica - Državni arhiv u Slavonskom Brodu vrši i nadzor nad stvarateljima i imateljima arhivskoga gradiva.

U Odjelu Nova Gradiška dostupno je korisnicima arhivsko gradivo s područja grada Nova Gradiška i općina: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogičevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje. Na tome području Odjel – Sabirni centar u Novoj Gradiški vrši i nadzor nad stvarateljima i imateljima arhivskoga gradiva.

U Odjelu Požega dostupno je korisnicima arhivsko gradivo s područja gradova: Kutjevo, Lipik, Pakrac, Pleternica i Požega, te općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika. Na tome području Odjel u Požegi vrši i nadzor nad stvarateljima i imateljima arhivskoga gradiva.

mapazupanija

 

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica O nama Područna nadležnost