Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Petak, 23. listopad 2020.
Croatian English

Djelatnost DASB-a

Državni arhiv u Slavonskom Brodu provodi mjere zaštite arhivskoga gradiva u arhivu, te se brine za njegovu sigurnost. Gradivo se u Arhivu sređuje, popisuje i objavljuje, te se potom daje na korištenje.

Arhiv također obavlja stručni nadzor nad čuvanjem i odabiranjem arhivskoga gradiva koje se nalazi izvan arhiva i određuje mjere njegove zaštite, a isto tako  provodi neposredan nadzor nad radom drugih imatelja arhivskoga gradiva izvan arhiva.  DASB preuzima javno arhivsko gradivo, prikuplja privatno arhivsko gradivo otkupom, poklonom ili pohranom.

PA240090 250 x 333

Arhiv vrši i sigurnosno i zaštitno snimanje arhivskoga gradiva, te restauratorske i konzervatorske poslove u svezi s arhivskim gradivom.

Na zahtjev korisnika arhivskog gradiva isti dobivaju potrebne podatke, izvatke iz dokumenata i ovjerovljene prijepise.

U arhivu se izrađuju i objavljuju obavijesna pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke, organiziraju se predavanja, tečajevi i drugi oblici stručnog osposobljavanja i usavršavanja arhivskog osoblja. Također se priređuju izložbe, predavanja i drugi oblici kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost.

Državni arhiv u Slavonskom Brodu surađuje i s drugim ustanovama kulture, znanstvenim i srodnim ustanovama dokumentacijske i informacijske službe radi unapređenja arhivske djelatnosti i znanstvenoga rada u području arhivistike, pomoćnih povijesnih i informacijskih znanosti.

Nalazite se ovdje: Naslovnica O nama Djelatnost