Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Utorak, 4. kolovoz 2020.
Croatian English

Zvonimir Podkovac - baletni umjetnik, publicist i istraživač (2013. g.)

plakat-podkovac.jpg Autor izložbe: mr sc. Ivan Medved
 
Izvod iz kataloga: Cilj ove izložbe je upoznati brodsku i hrvatsku javnost s osobnim fondom, odnosno dijelom pokretne kulturne ostavštine koju je g-din Zvonimir Podkovac darovao Državnom arhivu u Slavonskom Brodu (dalje u tekstu skraćenica DASB) 1. Do ovoga darivanja došlo je zauzimanjem g-dina Stribora Uzelca Schwendemana koji je posredovao da g-din Zvonimir Podkovac i učini ovo plemenito djelo! Veliko hvala g-dinu Z. Podkovcu i g-dinu S. U. Schwendemanu! Ovom izložbom, na temelju dijela darovanoga gradiva, želimo dati jedan pogled u biografiju Z. Podkovca, brodskoga prešućivanog i pomalo zaboravljenoga zavičajnika (nasreću ne i posve zaboravljenog zahvaljujući g-đi Maji Đurinović i gospodinu Striboru Uzelcu Schwendemanu, pa i Ogranku MH u Slavonskom Brodu!).

Kroz izložene plakate i izloženog manjeg dijela ostaloga darovanog arhivskog gradiva moguće je zorno „dešifrirati“ Podkovčevu biografiju od rođenja do današnjih dana. Istodobno i apostrofirati neke nove moguće teme u svezi povijesti baleta uopće u RH. U tome kontekstu možda i obilježiti 2016. godine 100. godišnjicu rođenja Mie Čorak Slavenski kroz jednu reprezentativnu izložbu utemeljenu i na Podkovčevoj ostavštini! Zvonimir Podkovac je rođen 2. ožujka 1926. u Brodu na Savi2 , sin je Izidora Podkovca, stolarskog modelara, i Matilde rođene Nuskern-domaćice, kršten je 6. ožujka 1926., kum mu bijaše Martin Milić, željeznički namještenik. Krstio ga je župnik Župe Svetoga Stjepana i opat Antun Leskovac. Uz ime Zvonimir upisano mu je i ime Josip.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Izložbe Slavonski Brod Zvonimir Podkovac - baletni umjetnik, publicist i istraživač (2013. g.)