Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Utorak, 4. kolovoz 2020.
Croatian English

50 godina Državnog arhiva u Slavonskom Brodu 1959-2009 (2009. g.)

50_godina_dasb-a.jpg

Autori izložbe: Gordana Slanček, dipl. politolog i Ivan Medved, prof

Izvod iz kataloga:
Prve pisane tragove o organiziranoj skrbi za arhivsku građu u ''civilnom '' Brodu nalazimo u Statutu grada o uređenju gradske uprave  izdanog 1883. U njegovom 52. članku ističe se da: ''Manipulaciju pisarsku ravna gradski perovođa, on vodi ujedno i registraturu, te je ravnatelj gradskih pisarnah i ujedno gradski arkivar''. Osnivanjem Gradskog muzeja u Brodu 1934. u njega se pohranjuje i najveći dio arhivske građe Broda i okolice. Zbog nagomilane dokumentacije, te neadekvatnog čuvanja arhivske građe i potrebe za njenim sistematskim prikupljanjem  1957. je inicirano osnivanje Arhiva u Slavonskom Brodu, a sukladno planu stvaranja nove mreže Arhiva u Hrvatskoj. 

 

 

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica Izložbe Slavonski Brod 50 godina Državnog arhiva u Slavonskom Brodu 1959-2009 (2009. g.)