Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Petak, 23. listopad 2020.
Croatian English

160 godina bolnice u Novoj Gradiški (2006. g.)

160 godina bolnice u Novoj Gradiški  Autori: Hrvoje Čapo, prof. i Danijela Juranović

Izvod i kataloga:
«…Presudan utjecaj na razvoj medicinske djelatnosti u Gradiškoj pukovniji (kao i nastanku grada Nove Gradiške) imala je vojna vlast u Krajini koja je 1846. godine, za potrebe te pukovnije, osnovala vojnu bolnicu u Novoj Gradiški. Bolnička zgrada je podignuta na uzvisini koja se spominje kao Malčansko brdo, a kasnije Jabukovac, a u njoj su služili ranarnici (Feldscher) koji su većinom bili stranci (Mađari i Nijemci)…»

 

160 godina bolnice u Novoj Gradiški - Katalog izložbe (PDF)

Nalazite se ovdje: Naslovnica Izložbe Nova Gradiška 160 godina bolnice u Novoj Gradiški (2006. g.)