Arhivski propisi

Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/2019)

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02) 

Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019)

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 121/2019) 

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o zaštiti  i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07) 

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučuvanja arhivskog gradiva (NN 90/02)

Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivu (NN 106/07)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018)

Zakon o izmjeni Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 98/2019)